Skovene på Lundsgaard Gods er på 250 hektar og er delt i 6 skove.

Holmeskov, Tværbæks Lodning og Storskoven ligger umiddelbart rundt om hovedgården.
Ladbyskoven, Tvinde Skov og Overkærby Skov ligger i det omliggende landskab som efterladenskaber fra udskiftningen i forbindelse med landbrugreformerne.

Størstedelen er ren produktionsskov og en mindre del er eng, mose, overdrev og veje. Lundsgaard skoven er overvejende løvtræ, hvor størstedelen er bøg og eg.

Lundsgaard Gods sælger forskellige skovprodukter:

  • Brænde
  • Flis
  • Pæle
  • Rygningstræ og andre specialprodukter

Kontakt Mathias på 2173 1407, eller se mere under Salg af brænde og flis

Fra 2008 er det blevet muligt at leje jagt på Lundsgaard.
Der er flere forskellige arealer til leje og mulighed for dagsjagter/rough shooting.


Kontakt Rudolf luel på mail: rudolf@lundsgaardgods.dk