Lundsgaard Gods har 22 boliger der lejes ud. Det er vigtigt for os at finde lejere, der værdsætter husenes historiske værdi og tager ansvar for at bevare dem i deres oprindelige ånd.

Du kan læse om hver enkelt bolig og dens historie i galleriet.