Lundsgaard Gods driver økologisk landbrug. Landbruget omfatter 260 hektar ager.

Produktionen koncentreres hovedsaglig om planteavl, med så stort et frøareal som det er muligt inden for et optimalt sædskifte.

Markernes tætte beliggenhed til Storebælt giver et meget mildt og regnfattigt klima der er velegnet til produktion af frøafgrøder. Jorden er en ensartet dyb muldet jb. 6-7 og er derfor meget dyrkningssikker.

Læs mere om vores økologiske landbrug her