Lundsgaard Gods i Kerteminde ejes og drives i dag af landmand Rudolf luel og jazzsangerinde Vini luel, der bor på godset med deres to børn, Felix og Thalia og hundene Anders og Ella.

Rudolf luel driver i dag skovbrug og økologisk landbrug.

Inden renoveringen af godsets hovedbygning har familien boet i inspektørboligen på Lundsgaards Avlsgaard. Inspektørboligen udlejes i dag som eksklusiv feriebolig  og selve Avlsgaarden er i dag ombygget Kulturhus Anexet. Anexet rummer 2000 m2, som skal bruges til erhvervsarrangementer, messer, markeder og afvikling af koncerter, kunst udstillinger, teater, gastronomi og meget mere. Ombygningen blev støttet af Realdania.

Jomfruhøjen eller Lindshøj , som voldanlægget i Storskoven oprindelig kaldtes, kan dateres som borganlæg helt tilbage til det fjortende århundrede. Første kendte ejer af Lundsgaard er Peder Hogenskilde som levede før 1474.

Hovedbygningen brænder i 1763 og genopføres af Etatsråd Jens Iuel i 1765 efter tegninger af Tschirske.

Ejendommen gøres til ”Iuel” Stamhus i 1768 og videreføres ved Elsabeth Iuels giftemål som selvstændigt stamhus under Grevskabet Tranekær 1774-1939. Stamhuset ophæves 1927 og overgår til fri ejendom.

Den nuværende Lundsgaard Avlsgård opføres 1876-1881 ved arkitekt August Klein. Den store stakhjelm, laden der huser maskinparken, opføres i 1912.

Godset købes af H. Iuel i 1939 og ejes i dag af H.H. Rudolf Iuel.