Lundsgaard Gods er en del af vores fælles historie og vi vil gerne føre det ind i fremtiden og etablere os som kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn.

Lundsgaard Gods er en af i alt 730 herregårde i Danmark anno 2014. Traditionelt set har Lundsgaards indtægtskilde været fra land- og skovbrug. Udviklingen inden for disse erhverv har medført en ændring af landbrugsstrukturen med overflødiggjort bygningsmasse til følge.

Lundsgaard Gods og kulturhus Anexet vil sætte fokus på bæredygtighed, økologi, rustik stil og social ansvarlighed. Vi satser på at skabe en unik oplevelse med imødekommende, personlig herregårdsstemning. Samtidigt er det muligt at sætte sit eget præg på de arrangementer, man ønsker at afvikle på stedet.

Som henholdsvis økologisk landmand og jazzsangerinde vil Rudolf og Vini Iuel skabe muligheder for at genoplive og udnytte bygningernes potentiale i forhold til fremtidens efterspørgsel. Samtidig ønsker vi, at traditioner, historie og kultur bliver bevaret og genfortalt.

Med ønsket om at skabe et unikt brand omkring Lundsgaard, har vi gennem en årrække idé- og konceptudviklet. Dette har som det seneste, via fonds-ansøgninger, medført støtte fra Realdania på næsten 8 millioner kr. til konceptudvikling og renovering af den gamle 2000 m2 store kostald tilhørende Lundsgaard Gods. Stalden er nu omdannet til multifunktionelt kulturhus, Anexet ved Lundsgaard Gods, hvor der er plads til både kunder og gæster i alle relevante sammenhænge lige koncerter og udstillinger til fødevare- og julefestivaler.

Derudover ønsker Rudolf og Vini at udvikle Anexet til et attraktivt møde- og konferencecenter for virksomheder i hele Danmark. Den unikke beliggenhed og de fleksible, historiske og meget smukke rammer, hvor der i bogstavligste forstand er højt til loftet kan nemt tilpasses ethvert arrangement og omdannes til smukke mødelokaler og gruppe-rum med deltagelse af mellem 10 og 400 personer. Anexet kan tilbyde ro og uforstyrrethed i naturskønne omgivelser med mulighed for fokus på udvikling og resultater og ikke mindst individuelle løsninger, der matcher den enkelte virksomheds behov. Anexet råder over alt det nyeste indenfor billede, lyd og teknik. Læs mere om Anexet som møde- og konferencecenter her.

Anexet er en del af det store firlængede avlsgårds-anlæg, der er opført med 2 porte og indrammer en kvadratisk gårdsplads på ca. 3500 m2. Anexet indeholder desuden Café Agnes H. Der er mulighed for at inddrage Lundsgaard Gods´ mange tilgængelige arealer i forbindelse med aktiviteter i Anexet.

Arealerne udgør 550 ha bestående af henholdsvis skov, marker, enge, kyststrækning på 3 km., 11 km skov- og markveje og 22 tilhørende boliger.